Muhteşem Kraliçe
6. Bölüm Özeti

6. Bölüm Özeti

~ Joo Bang ve Go Do: Duk Man'ın Munno'yu ararken tanıştığı iki kişi.

~ Kim Yushin: Manno şehrindeki bir nandodur, babası aynı zamanda Manno şehrinin valisidir.

Duk Man, Munno'nun yerini bildiğini söyleyen bu iki dolandırıcıya güvenir ve onlara yemekler ısmarlar. Ejder Çiçeği Alayının başı Yushin altın bir madalyonun hırsızı olarak onları aramaktadır. Burada onu yakalar ve üzerini ararlar. Fakat madalyonu Duk Man'ın cebine atmıştır. Onlar oradan ayrıldıktan sonra Duk, Munno'nun yerini öğrenmek istediğini tekrar söyler. Joo Bong bir yazı yazarak onu bir isyancı kampına gönderecektir. Duk Man'a bu yazılanlara bakmamasını ve tekneye binip karşıya geçmesini ve bunu Seolji adında birine götürmesini söyler (Bu da isyancıların başıdır fakat bu gerçekten Duk'un çok sonradan haberi olacaktır).

~ Sorebol: Silla'nın başkenti.

~ Ha Jong: Mi Shil ve Soron (Seol Won)'un oğlu.

~ Bo Jong: Mi Shil ve Se Jong'un.

Öte yandan Sorebol'da Munno'nun yerini öğrenen Mi Shil onu öldürmesi için General Soron'dan olan oğlunu görevlendirir. Bu sırada isyanı bastırma görevini Bo Jong'a verir. Soron'un oğlu bu duruma isyan etse de babası bir gün sıranın kendisine geleceğini söyler.

Munno'nun yanına gitmek isteyen Cheonmyeong'da o sırada tekneyle karşıya geçmek istemektedir. Tekneyi gören Duk Man onun da gelmesine izin vermesini ister. Fakat korumaları onu sürekli kovmaktadır. Bu sırada bir saldırıya uğrarlar.

Saldırı sonrası prensesin hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle Duk Man'ı öldürmek isterler bu sırada ikinci bir baskın olur. Korumalar onları oyalarken Duk ve Cheonmyeong kaçarlar.

~ Seolji: Gaya isyancılarının başı.

Prenses Cheonmyeong, Duk Man'ı takip etmektedir. Kendisini korumasını ister fakat Duk Man bunu kabullenmez. Cheonmyeong ondan ayrılarak farklı bir yoldan giderken bunun tuzak olduğunu anlayan Duk Man peşinden koşmaya başlar. Ama çok geçtir ağlara takılırlar. Böylelikle isyancıların eline geçerler.

İsyancıların lideri Seolji her ikisini de satmayı düşünmektedir. Bu ismi duyan Duk Man, Joo Bong'tan aldığı yazıyı ona verir. Yazıda "Beni affetmeniz için bunu gönderiyorum" yazmaktadır. Kısaca Joo Bong onları da dolandırmıştır. Duk Man ile Cheonmyeong'u hapsederler. Duk Man kurtulmanın yollarını aramaktadır.

Bu arada isyancıların köyünde yağmur yağmaması en büyük sorundur. Duk Man bunu duyar ve Romalılardan aldığı büyüteçle "Sihirli güçlerim var" diyip bir muhafızın elini yakar. Seolji ona 3 gün tanıyacaktır. Bu 3 gün sonunda yağmur yağmazsa öldürülecektir. 3 gün boyunca dua eden Duk Man hiçbir sonuç alamaz. 3. günün sonunda kaybolmuştur. Herkes onu arar. Bir tarlada kuyu kazmaya çalışmaktadır. Seolji onun bu durumu görerek gitmesine izin verir.

Ertesi gün yağmur yağmaya başlar ve Cheonmyeong da kurtulur. Fakat bu sırada Bo Jong'un birlikleri köye saldırıya başlar. Bu karışıklıkta Duk Man, Cheonmyeong'u da alarak uzaklaşır. Fakat iki asker peşlerine düşmüştür.

Bu sırada bir uçurumdan yuvarlanırlar. Cheonmyeong kurtulmayı başarır ama Duk bir dala tutunmaktadır.