Muhteşem Kraliçe
45. Bölüm Özeti

45. Bölüm Özeti

Mi-sil, Sorebol'da Prensesin isyan başlattığını ileri sürerek yönetimi ele geçirir. Prenses Duk Man ve Chun-chu'da majestelerine götürüleceği söylenerek yakalanmıştır. Onu gören Jook-bang ve Go-do'nun yardımlarıyla Prenses ve Chun-chu kaçmayı başarır. Tapınağa doğru gideceklerdir.

Kurulu basanları da tutuklamak için kapıda bekleyen Seol-won'a karşı koyan Young-chu ve Kim Seo Hyeon, majestelerinden yazılı emir olmadan kimsenin buradan tek kişi alamayacağını söyler. Mi-sil, majestelerinden onaylamasını ister. Majesteleri mührü So-hwa ile saraydan kaçırmaya çalışmış fakat So-hwa ile karşılaşan Chilsuk tarafından mühür Mi-sil'e teslim edilmiştir. Artık onları yakalamak için emirleri de vardır.

Prenses ve Chun-chu asker kılığında tapınağa varmak üzereyken fark edilir. Burada kuruldan kaçmayı başaran Yu-sin onlara engel olsa da Chun-chu'nun boğazına dayanan bir kılıç onları teslim olmaya zorlayacaktır. Bu sırada Bi-dam gelir ve prensesi kurtarır.