Muhteşem Kraliçe
30. Bölüm Özeti

30. Bölüm Özeti

Prensesin gözlemevi düşüncesi, bakanlar kurulu tarafından onaylanır.

Bi-dam ustasının yanına giderek başından geçenleri anlatır. Ve ondan prensese hizmet edebilmek için izin ister. Moon-no bu sırada yıllar öncesine döner. Sohwa'nın mektup bırakıp Duk Man'ı da alarak gizlice kaçtığını hatırlar. Ustasından izin alan Bi-dam, Prenses Duk Man'ın karşısında sadakat yemini eder.

Bi-dam buradan dönüşte Chilsuk'un saldırısına uğrar. Chilsuk'un amacı Moon-no'nun öğrencisi olup olmadığını öğrenmektir. Onu takip eder ve ertesi gün Moon-no ile şehirde giderken şüphelendiği birini takip etmeye başlar.

Mishil, Sohwa'nın artık kendilerinin işine yaramayacağını söyler ve öldürülmesini ister. Sohwa'nın bilinci yerine gelmiştir, hizmetçinin kılığına girerek kaçar. Peşine onu öldürme görevini üstlenmiş iki hwarang lideri vardır.

Prenses Duk Man, gözlemevinin açılışına gider. Asillerden kimse gelmemiştir açılışa. Gelen halk ise kutsal rahibeden dua istemek için oradadır.

Duk Man, dönüş yolculuğunda dadısı Sohwa ona seslenir, o tören alayını durdurur ama sonra devam eder. Sohwa'yı duyan bir diğer kişi Chilsuk, onun peşine düşer. Chilsuk'dan kaçmaya çalışan Sohwa'yı kendisini öldürmek isteyenler yakalar. Bu sırada Moon-no ortaya çıkar. İki hwarangın kaçtığını gören Chilsuk, oraya gittiğinde Moon-no'yu görecektir. Sohwa onların kavgası sırasında kaçar.

Duk Man yine aynı sesleri duyar ve tören alayına geri gider. Chilsuk'dan kaçan Sohwa ona seslenir. Sonunda dadısını görmüştür.