Muhteşem Kraliçe
27. Bölüm Özeti

27. Bölüm Özeti

Duk Man, Yushin'in ittifağı ile şaşırmıştır. Yushin, Duk Man'a onun hayallerini gerçekleştirmek istediğini söyler.

Yushin, Ejder Çiçeği alayındakileri de yanına alır. Ayrıca Go-do ve Jook-bang'ı da yanına alır. Burada Duk Man'ı görürler. Artık herkes onun majestelerinin kızı olduğunu bilmektedir.

Kayalı mültecileri gizlice yeni yerine alırlar. Yanlış bilgi verdiklerini öğrenen Mishil oraya gittiğinde Budist Rahibin Duk Man'ın elinde olduğunu yazan bir mesajla karşılaşır. Mishil, Wolcheon'un ona sırrını söylemeyeceğini düşünerek onu aramaktan vazgeçer. İstediğini farklı yollarla yaptıracaktır. Bunun için kuş ölülerini ve kanlı kuyuyu kullanır.

Mishil vahiy için tapınakta dua ederken Duk Man'da parıltılı kuşlarla oyuna dahil olur. Ayrıca Bi-dam'dan kanlı kuyuda ibadet yapmasını ve Mishil ile bağlantı kurmasını ister. Nitekim büyüteç kullanarak ateş yakarak halkı etkileyen Bi-dam, Mishil'in fasülye numarasıyla kehaneti anlatan mezar taşını ortaya çıkarır. Bu taştaki yazı tam değildi. Dolayısıyla kimse kehanetin devamını bilmiyordu. Fakat bu taşta tamamı yazılıdır. Büyük ayının 6. yıldızının Silla'ya hükümdar olacağını yazar.

Mishil Bi-dam'ı tutuklatır ve karşısına getirir.