Muhteşem Kraliçe
14. Bölüm Özeti

~ Karakterler ~

Sohwa: Doğumdan sonra ikizlerden diğerini (Duk Man) kaçıran hizmetçi.

Chilsuk: Mi Shil'in hizmetçi ve kızı takip etmek için 15 sene önce gönderdiği harang.

* * *

14. Bölüm Özeti

Tüccarlar Shilla'ya giriş yapmıştır. Onların geçişini izleyen Duk Man, peşindeki adamı gördüğünü sanmıştır ama bundan tam emin olamaz. Annesi olarak gördüğü Sohwa'da onunla birlikte saraya girer.

Duk Man, tüccarların yemeğini hazırlamakla görevlidir. Joo Bang ve Go Do'da kendisine yardımcı olacaktır. Bu, Sadam'ın Erik Çiçeği'nin ne olduğu hakkında bilgi almak için büyük bir fırsattır.

~ Sadam'ın Erik Çiçeği ~

Bu bir kitaptır, içinde en medeni takvim bilgileri bulundurur. Mishil'in gücünün kaynağıdır. Bu sayede gelecekle ilgili bir çok şeyi bilebilir. Bundan dolayı da çevresindekiler gücünün kaynağını ilahi olduğunu düşünmektedir.

* * *

Chilsuk, bir tüccara eşlik etmek için Shilla'ya gelmiştir. Tüccar Sadam'ın erik çiçeğini getirdiği gibi Chilsuk'un isteğiyle Duk Man ve Sohwa'dan kalan eşyaları da (Yanık bir kitap, Sohwa'nın kimliği ve bebeğin örtüsü) Mi Shil'e verme sözü vermiştir. Sonra bir otele yerleşir ve burada Sohwa'yı nasıl kurtardığı anlatılır. Kum fırtınası sonrası onu hayata döndürmüş ve iyileştirmiştir.

Öte yandan Mi Shil, Hintli tüccarlardan Sadam'ın Erik Çiçeği'ni almayı başarır. Bunun ne olduğunu bilmeyen Kocası ve sevgilisi, oğullarını Mishil'i takip etmesiyle görevlendirecektir. Fakat Mi Shil'in yardımcısı takip edildiğini anlar ve onları yakalar.

Duk Man, Chilsuk'un yanında gördüğü adamın odasına girmek ister. Kutunun içindekini merak etmektedir. Joo Bang'a anahtarı yaptırır ve kimse yokken gizlice girer. Kutuyu açtığında geçmişine ait eşyalar görecek ve şaşkına dönecektir.

Ve Hintli tüccar Chilsuk'un isteğini yerine getirir. Mi Shil için yazdığı mektupla çocuğun eşyalarını ona gösterir. Mektupta hizmetçi ve kız için öldü demektedir.

Mi Shil kendi emrindeki haranglara Chilsuk'u arattırmaya başlar. Duk Man onun yaşadığı ile ilgili haberi onlardan duymuştur.