Muhteşem Kraliçe
1. Bölüm Özeti

İlk 2 bölüm ve 3. bölümün başında 572 – 602 yılları arasında Silla Krallığında yaşananlar konu edilmektedir. Burada geçmişe ait kısa bir özet anlatılır.

Kral Jinji bir gezinti sırasında Bekçeli askerlerin saldırısına uğrar. Bu saldırıdan Mi Shil onu kurtarır. Birlikte Silla'nın başkentini gören bir mekanda kendisinden sonra tahta çıkacak kişiyi açıklar ve görevleri dağıtır. Buna göre torunu Jinpyeong'u varisi olarak açıklar.

Dönüş yolunda kralın hastalığı kendini gösterir. Döner dönmez vasiyetini Mi Shil'e yazdırır. Ayrıca komutanlarından Soron'u çağırıp ona Mi Shil'i öldürmesini söyler. Fakat Soron, Mi shil'in adamıdır ve söz verse de bunu yapmayacaktır. Ayrıca Mi Shil'de kendisini kraliçe yapması şartıyla vasiyeti değiştirecek ve Jinji'yi tahta geçirecektir.

Büyük Usta Munno, Silla'nın efsanevi savaşçılarındandır. Bir ayin sırasında kralın ölümüyle birlikte bir ses duyar "Büyük ayı takımyıldızındaki 7 yıldız 8 olmadıkça Mi Shil'e kimse karşı koyamayacak." demektedir.

Mi Shil kralı öldürmek için zehirli bir yemekle odasına girdiğimde kralın çoktan öldüğünü görür. Değiştirdiği vasiyeti uygular ve Jinji'yi kral ilan eder. Fakat Jinji verdiği sözde durmayacak ve Mi Shil'i kraliçe olarak görmeyecektir.

Yıllar sonra Baek Jeong (Jimpyeong) büyümüş ve Kim Maya ile evlenmiştir. Ayrıca hamiledir. Hwarangları, tapınağı, orduyu ve yönetimi bir isyan için hazırlar. Buna bağlı olarak herkesin önünde gerçek vasiyeti okur ve Jinpyeong'un kral olduğunu yazar. Herkes onun krallığını kabul eder. Kraliçe olabilmek amacıyla da Kim Maya'yı kaçırmıştır. Bu olayı gören Munno, Maya'yı kaçıran askerlerin peşine düşecektir.